Малинопроизводители настояват за създаване на схема за нисколихвени кредити за био и конвенционални семена, торове и посадъчен материал. Тази идея внесоха от Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) в земеделското министерство.

Интегрирана растителна защита на принципа на схемата за газьола?

“Нашето предложение е да бъде създадена нисколихвена кредитна линия за ягодоплодните култури. В писмото, което сме изпратили до ресорното ведомство, уточняваме, че идеята ни обхваща кредитиране за торове (минерални, органични и биологични), както и за семена и тревни смески с азот фиксиращи треви за затревяване на междуредията”, коментира пред Агри.БГ Божидар Петков.

По думите му малинопроизводителите искат да бъдат в крак с новите директиви на ЕС за по-зелено земеделие, декарбонизация и повишаване на почвеното плодородие. Създаването на подобна схема би увеличила производителността и сигурността на фермерите, както и би им помогнала в преходния период към по-зелена и амбициозна политика на ЕС.

Според асоциацията кредитната линия трябва да обхване и купуване на посадъчен материал за подсаждане на пропаднали площи, които не са могли да прихванат заради сушата. По този начин малинопроизводителите ще могат да компенсират щетите си от неблагоприятните климатични условия, които станаха традиционни за страната ни през последните няколко години.

Предложението на БАМ-Я е входирано в Министерство на земеделието, храните и горите и очаква своето разглеждане.

Агри.БГ продължава да следи темата.