Разписаният от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стандарт за отглеждане на зайци по биологичен метод отпада, стана ясно от справка, публикувана от ведомството.
 
 
Идеята за държавна подкрепа в тази област предизвика остри реакции от фермерите и техните организации в биологичното направление. В поредица писма и становища Националната Био асоциация (НБА) призова институциите да предотвратят източването на субсидии за биологично или пасищно отглеждане на зайци.
 
„В националното законодателство на България не се предвижда идентификация на отглежданите биологични единици от зайци. Това поставя в невъзможност, който и да е контролен орган да гарантира произхода и качеството на конкретната биологична единица (заек/зайци) и дали същата е отглеждана по биологичен начин“, подчертаха от НБА.
 
Освен това за всеки възрастен заек се предвиждаха по 1,8 дка пасища за свободно отглеждане.
 
„Тази глупост може да се зачете и като свръх нова иновация в историята на Министерство на земеделието, храните и горите“, допълни асоциацията в свое становище по проекта за Наредба за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.
 
„Разпоредбата отпада“, гласи позицията на експертите от МЗХГ, публикувана в обобщената „Справка“ за постъпилите становища в срока за обществено обсъждане на промените в правилата за биологичното производство. Срокът за внасяне на становища изтече на 28 юли.