Правителството прие наредби за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Ветеринарна медицина“.
 
Нововъведенията са свързани с допълване на академичното обучение с професионален стаж, въвеждане на възможност за изразяване на продължителността на учебната програма освен в брой часове и в кредити по Системата за натрупване и трансфер на кредити, както и с изискване за професионална преддипломна практика по специалността.
 
Наредбите, с които се определят държавните изисквания към образованието на бъдещите ветеринарни медици, са разработена на базата на световните тенденции в тези области, както и на изменената Директива за признаване на професионалните квалификации, съобщи Правителствената информационна служба.