Магърдич Хулиян, председател на Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели (НСМСФП) в интервю за Фермер.БГ относно очакванията от новия министър на земеделието Десислава Танева.
 
Г-н Хулиян, как оценявате избора на г-жа Десислава Танева за министър на земеделието и храните?
Десислава Танева е професионалист в бранша. Надявам се да има нужното разбиране и да подхожда еднакво отговорно към всеки един от отраслите и подотраслите на селското стопанство - както към малките, така и към големите фермери. Пожелаваме едно работно управление, което в диалог с всички браншови организации успее да постигне онези цели, които сме си поставили като национални приоритети. 
 
Кои са, според вас, най-неотложните въпроси, с които трябва да се заеме министър Танева? 
Даваме си сметка, че проблемите са много и различни. За нас като организация е важно да бъде осигурен достъпът на малките производители до пазара. Имам предвид пазарите, където малките фермери и производители сами да реализират продукцията си. Знаете, че ние насърчаваме производителите да затварят кръга на производство. За съжаление този кръг в момента стои отворен и то заради нармативна недопустимост. Тези производители не могат да излязат на пазара. За нас проблемът не е толкова до наредба 26, колкото до предхождащото я законодателство и уредба. Тук визирам двата регламента за производство и преработка на животинска продукция, Закона за храните, Закона за ВМД.
След като преди месец проведохме Кръгла маса в МЗХ, в момента има сформирана работна група, която да направи преглед на това наше законодателство и съответно там, където е необходимо, да се поискат дерогации от страна на ЕК.
 
Дерогация по отношение на какво?
Има един един термин, с който в европейското законодателство се борави отдавна. Това са т.нар. "занаятчийски храни". Това са бутикови храни в малки количества. Когато говорим за производството на такива храни, то обикновено не се прилага законодателството, което касае преработката на големи количества храни. Една от промените е нужна именно тук. Но това няма как да станев без помощта на МЗХ и Агенцията по безопасност на храните. 
Друго много важно за нас, е норамлното превеждане на европейското законодателство на български език. Нямам предвид Регламента преведен на български, а какво простично казва този Регламент. 
 
Дайте пример.
Това може да стане с наръчници, указания за разчитане на един такъв нормативен акт. 
 
Тоест да са преведени на по-достъпен език тези правила за земеделските производители...
Не само земеделските производители. Много често дори юристи, познаващи европейското законодателство, когато това законодателство опре до областта на преработката например, там и юристът се губи. Стига се до терминология непонятна за юристите, а камо ли за производителите. 


София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ
   
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!