Знаете ли, че:
      … листните въшки могат да се размножават без оплождане

Природата си знае работата. От една страна е създала голям брой хищници, които са естествени врагове на листите въшки, хранят се с тях и контролират техните колонии, от друга страна природата е „научила“ женските листни въшки да се размножават много бързо, дори и без оплождане. Иначе казано, женските листни въшки са партеногенетични, което означава, че те са способни на размножаване без наличие на мъжки.

Също много любопитен факт е, че женската листна въшка може да има в тялото си развиващи се малки, които самите те носят в себе си вече развиващи се малки. В науката това се нарича „значително съкращаване цикъла на развитие и бързо увеличаване броя на популацията“. 

В практиката това се нарича „напаст“. 

Напаст, с която понякога се справяме много лесно, а понякога изобщо. Много от видовете листни въшки са монофаги (хранят се само с един растителен вид). Други, като зелената прасковена листна въшка Myzus persicae, се хранят с голям брой  растителни видове и има способността да развива до 12 поколения на година. Безкрилата възрастна женска обикновено е с овална форма с размер около 1,5-2,5 мм.

При оптималната условия, температура на въздуха 22–25°С и относителната влажност на въздуха 70–80% неприятеля образува големи колонии, които покриват стъблата, листата дори и плодовете на културите. 

 

Повредите, освен че са директни заради на смученето на сок от растителните части, вследствие на което отдолу по листата се появява потъмняване на големите жилки, а от горната страна се наблюдава зонална  хлороза, пожълтяване. 
Цветовете имат неравномерна къдравина, а плодовете се покриват от чернилни гъби, които се развиват върху отделената от листните въшки „медена роса“.
Освен директна вреда, листните въшки са способни да пренасят и някои вируси върху културните растения.
Контролът трябва да бъде основно насочен върху зимните яйца, които се излюпват рано напролет.

Третирайте в началото на нападението, преди навлизането на неприятеля върху листа, за да избегнете необратими щети.
Най-често тези третирания се правят със системни инсектициди от типа на Афинто.

Афинто е нов инсектицид, регистриран при голям брой зеленчукови и овощни култури. Афинто е ефективен срещу повече от 40 вида въшки, като той контролира и двете форми на неприятеля – ларви (нимфи) и възрастни. Афинто предпазва не само старите листа, но също така и новия прираст и вече завитите такива.
Освен листните въшки много сериозен неприятел в овощните градини e ябълковия плодов червей (Cydia pomonella). 

Знаете ли?
      … през колко възрасти преминава ларвата на ябълковия плодов червей и къде вреди всяка една от тях

Ларвата на ябълковия плодов червей преминава през 5 възрасти за период от 30-40 дни. Гъсениците от първа възраст се хранят под кожицатата на плода, втората възраст – правят отвор в плода, който „запечатват“ с екскременти и паяжини и се предвижват към семенната камера, гъсениците от трета възраст унищожават и замърсяват семенната камера и увреждат семената, четвърта възраст – излизат от нападнатия плод и проникват в съседния, където изгризват канал до семенната камера. Напълно развитите ларви от пета възраст напускат повредения плод, увиват се в пашкул и се подготвят за зимуване под кората на растенията, в почвата и др. 

В практиката най-сериозната борба е насочена към първото поколение, въпреки, че много често това е голяма грешка, поради подценяване на третиранията в края на сезона срещу второто поколение много пъти производителите реализират по-ниски добиви или пък добиви със занижено качество. 

Но все пак истината е, че трябва да се „влезе много здраво“ още в началото на битката за да няма след това изненади. Точно за преодоляването на тези изнанади може да ползвате един от най-агресивните инсектициди срещу първото поколение на ябълковият плодов червей  - Волиам.

Този инсектицид действа основно чрез поглъщане и се характеризира с много дълго последействие до 3 седмици. Благоприятният токсикологичен профил и ниската доза от 16мл/дка в овощните градини го превръщат в един от най предпочитаните инсектициди за интегрирана растителна защита. Когато Волиам се прилага преди излюпването на ларвите той проявява силен контрол върху яйцата и впоследствие върху излюпващите, а така също и по-възрастни ларви. Важно е да се отбележи, че Волиам е еднакво ефективен срещу всичките възрасти на ларвата.

Ако искате да участвате в играта, моля, попълнете въпросника ТУК или по-долу.

Правила на играта "Научи  и спечели със Syngenta" в периода 19.04.2022 - 04.05.2022  Изтеглете ги оттук

 

ВЪПРОСНИК