През 2021 г. площите с лозови насаждения в земеделските стопанствата са 34 237 ха. Те включват плододаващите, младите, невстъпили в плододаване, и изоставените до 5 години с възможност за възстановяване лозя. Това показва статистика на Министерството на земеделието за производството на грозде и вино – реколта 2021.

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

Данните сочат още, че реколтирани са 28 533 ха, което е с 0,7% по-малко от предходната година. Заради лоши климатични условия от 1 493 ха плододаващи лозя не е прибрана продукция. 

Относителният дял на реколтираните площи с червени винени сортове е 62% от реколтираните площи с винени сортове лозя, а на белите – 38%. 

Младите, невстъпили в плододаване лозя, са 4% от площите в стопанствата. По данни на Изпълнителната агенция за лозата и виното новозасадените лозови насаждения са 190 ха. 

Произведеното през 2021 г. грозде е 178 302 тона, което е с 12% повече в сравнение с предходната година. 

В Югоизточния район е произведено 42% от гроздето, а в Южния централен район – 34%. 

Средните добиви на винените и десертните сортове лозя са по-високи спрямо предходната година, съответно с 13% и 11%. Най-високите средни добиви при винените сортове се наблюдават в Югоизточен и Северен централен район, а при десертните – Югоизточен и Южен централен район. 

От произведеното грозде 7% е за директна консумация, а останалото количество е предназначено за преработка.

Вижте разпределение на реколтираните лозя и производство на грозде по статистически райони и зони за реколта`2021 ТУК.