Седем са интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието в областта лозаро-винарския сектор. През настоящата Кампания 2024 ще бъдат отворени само някои от тях. 

Първата интервенция, по която отпадна прием тази година, е “Събиране реколтата на зелено, тъй като администрацията не намери достатъчно причини тя да бъде отворена, предвид кризисния характер на мярката. Тя бе създадена по време на Ковид-пандемията и целеше да обезщети стопаните, които не могат да реализират узрялото грозде. Според новите изисквания, всяка година до 25 май министърът на земеделието и храните ще издава заповед дали интервенцията ще бъде отваряна за прием през годината. 

По останалите интервенции приеми обаче ще има. В момента дори лозарите могат да подават заявления по интервенцията “Застраховане на реколтата, като приемът е валиден до 15 юни т. г. Той бе отворен в средата на май и според застрахователи интерес от страна на стопаните има. 

Четете още: По-конкурентни сортове изместват гроздето Султанина


Вече приключил е приемът по две от лозарските интервенции - “Инвестиции в лозаро-винарския сектор” и “Инвестиции в екологични съоръжения”, като заявления се подаваха от 15 януари до 15 февруари т.г. По тези две интервенции се предвижда и втори прием, който ще стартира от 3 юни т.г. и ще продължи до 16 юни, като лозарите трябва да имат предвид, че отварянето на интервенцията този път е само за стопани, заявили авансови плащания за проектите си

В една от най-заявяваните интервенции - “Преструктуриране и конверсия на лозя” заявления ще се подават в последните месеци на годината - от 15 октомври до 15 ноември, е предвидено в Наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план. Лозарите, които за заявили през тази кампания загуба на доход по интервенцията, ще могат да се възползват от обезщетение в размер на 0,75 лв./кг, според специална заповед на земеделския министър. 

Последни в календара ще бъдат отворени две интервенции във винарския сектор, насочени към популяризиране на местното производство на вино - "Информиране в държавите членки" и "Популяризиране в трети държави". Приемът на заявления по тях ще се състои от 1 до 15 декември 2024 г. Първата интервенция е насочена към целенасочено информиране на потребителите в Общността, докато втората е с акцент върху пазара на трети държави.