Обемът на помощта по de mininimis е много малък, около 5-6% от общите разходи, което прави средствата крайно недостатъчни. Ние настояваме за увеличаване на пряката субсидия, която в съседните страни е значително по-голяма, заяви пред БНР Петьо Бошнаков  - един от най-големите производители на грозде в Североизточна България и член на Управителния съвет на Черноморска лозаро-винарска камара.

Гроздопроизводител: Събирането на зелено беше прах в очите

Браншовият представител поясни, че субсидирането със стандартна ставка на декар не подпомага достатъчно сектора, където разходите по производството са значително по-големи от тези в някои други производства.

Няма преференции, а разходите са около 6-7 пъти над тези, които са за техническите култури. Процентът на пряка субсидия при нас е незначителен и не играе никаква роля, докато в съседните страни субсидиите достигат 180 евро/дка. Те могат да си позволят да продават по-евтино от нас и през изминалите години имаше значителен внос на грозде от Румъния, Македония. Част от този внос беше в сивия сектор, което още повече пречи на легалното производство у нас“, обясни Бошнаков.

По думите му тазгодишните  ниски добиви заедно със запазващите се ниски цени, както и увеличаващите се текущи разходи по производството и липсата на работна ръка, ще имат неблагоприятен ефект върху развитието на сектора.

Спадът в добива на грозде е 30 - 40 % заради сушата това лято, заяви той.

Петьо Бошнаков: „В Южна България има повече поражения върху реколтата, особено върху червените сортове, които по-късно зреят. Качеството на прибраното до момента грозде е отлично, с много високи захари, но някъде има спад в киселинността.

По-малкото продукция ще доведе до по-малки количества на произведеното вино, което пък ще доведе до дефицит на пазара и изчистване на стари запаси, залежали в избите. Има натрупани резерви от миналата година, които поради кризата с COVID-19 не бяха реализирани, но сега ще бъдат пуснати на пазара и ще компенсират до някаква степен."

Лозарят припомни, че драстичният спад в изкупните цени на гроздето е настъпил преди две години, когато средните равнища от 80-90 ст./кг, паднаха на 50-60 ст./кг. По думите му тенденцията се е опитала да се запази и тази година, но липсата на достатъчно реколта повишила цените. 

Изкупните цени за масово грозде са около 60 ст./кг, а за лимитирано стигат до 90 ст./кг. Тази тенденция не може да компенсира загубите на производителите и се очаква да има криза на лозарството в страната, категоричен е Бошнаков.

Петьо Бошнаков: "За съжаление, сушата тази година ще се отрази и на реколтата през следващата, тъй като лозята задават своето плододаване още от текущата година и това неминуемо ще създаде стрес в растенията и ще има проблем със следващата реколта. Затова през 2021 г. също не очакваме високи добиви независимо дали ще е по-благоприятна от климатична гледна точка."

В същото време гроздопроизводителят Григор Григоров, чийто лозя са в Галата, Приселци и Кантарджиево, споделя, че отчита добра реколта тази година. Той отдава това на поливните системи, които е изградил преди години във всичките си лозя. Реколтата тази година като количество и качество е доста по-добра от миналогодишната, разказва той.