12 подписани договори по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за 2021 г. от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. бяха връчени днес на бенефициентите от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Борис Михайлов.

Важното - чуйте в AgriПодкаст

Подписаните договори по мярката са на обща стойност близо 1,5 млн. лв. (1 459 108,50 лв.), като одобрените площи за подпомагане са 498 ха.

„Във Вашия бранш няма спор кое е най-хубавото грозде или вино. Продаденото, разбира се! Вследствие на пандемията от COVID-19 лозаро-винарският бранш среща затруднения при прибирането на реколтата, производството на вино, недостиг на работна ръка, което от своя страна води до сериозни финансови затруднения и проблеми с паричните потоци. С помощта по мярката подкрепяме усилията Ви за справяне със затрудненията и облекчаване на направените разходи”, заяви Борис Михайлов пред представителите на лозаро-винарския бранш.
„Разбирам, че никак не Вие е лесно да оберете реколтата на зелено, при условие, че дни наред сте се грижили за нея. Но това е кризисна мярка и средствата,  които Ви се отпускат целят да бъдете подпомогнати”, допълни изпълнителният директор на ДФЗ.

Приемът по мярката се проведе от 17 до 28 май 2021 г. За втора поредна година мярката се прилага с кризисен характер, като помощта от ЕС е увеличена с 20%. 

Така максималният размер на финансовата помощ, която
получават кандидатите е до 70% от заявената сума на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката. 

По мярката се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете следва да бъде до 28 юли 2021 г.