Не трябва една браншова организация да бъде вписвана в Закона за виното и спиртните напитки и тя да е по-властимаща от останалите. Ние работим да няма изрично посочена от закона организация, която да определя политиката в сектор Лозарство и винарство”, коментира за Агри.БГ Атанас Василев, председател на Национално сдружение на българските лозари (НСБЛ).
В момента на ниво работна група се обсъждат различни предложения на браншовите организации, които да бъдат включени в новия Закон за виното и спиртните напитки. 

Нов закон ще има, но кога ще е готов той, не мога да предвидя в бъдещето”, каза Василев. По думите му обсъждането на различните предложения върви бавно, работи се текст по текст до консолидирането около една теза, която да залегне в нормативния акт. 

От браншовата организация прокарват няколко основни идеи. Първата от тях се отнася до гроздовите борси, на които само производители да имат право да продават продукцията си и то в заявени според производствените площи количества. 

Ние предлагаме да има определени места, да се избегнат по всякакъв начин колкото се може посредниците, да може да се говори директно с клиентите. Трябва да има лозарски регистър, който да е реално проследим, в реално време да има достъп до него, да се вижда кой произвежда, какво произвежда, каква е структурата на стопанството му. Трябва да бъдат определени и критериите за представителност на браншовите организации, правомощията на организациите, на Изпълнителната агенция по лозата и виното”, допълни още председателят на сдружението. 


Относно политиката в сектора Василев коментира, че липсата на ясни правила относно определянето на подпомагането на различните култури в сектор "Земеделие" е основен проблем на производителите на винено грозде

“Стратегия за сектора за 10 години напред не съм видял. Имаме много забележки от гледна точка разпределението на средствата такива, каквито са, на каква логика се се базират, на технологични карти ли са, на приходи и разходи ли са, как се определя коя култура колко пари да вземе? На каква база? Това е голям проблем. Не виждаме справедливо разпределение на средствата, които се предвиждат за сектор Селско стопанство по култури”, обяви той. Отчете обаче, че проблемите на лозарите и винарите са станали по-видими в обществото.