Единствено по Ос 3 на Програмата за развитие на селските райони има опасност България  да изгуби средства, каза Лозана Василевa, изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ).
 
В момента ДФЗ преразглежда всички проекти, попадащи в обхвата на режим de minimis,  които не са договорени до 30 юни 2014 г. Това са около 700 проекта по мерките 311, 312, както и проектите на  местните инициативни групи. Предвид влизането в сила на новия регламент се  налага те да бъдат проверени по правилата на de minimis, където лимитът е до 200  000 евро. 
 
Изискахме от кандидатите информация какви средства са ползвали за  последните 3 данъчни години. Поставили сме си екшън план до края на октомври  всички тези проекти да бъдат преразгледани и подписани, обясни Лозана Василева. 
 
Според директора на ДФЗ всички средства по  първа и втора ос на ПРСР 2007-2013 са усвоени. Последно бяха подписани 700 забавени договора по  мярка 121 - модернизиране на стопанствата. С това приключи договарянето на  мярката - общо 828 проекта за над 198 млн. лв. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!