Към момента нито една инфектирана зона, в които е регистриран случай на заразени с Африканска чума диви прасета, не засяга ловни територии, които се стопанисват от юридически лица. Това обаче не успокоява концесионерите, които настояват да бъдат компенсирани от държавата.

Свиневъди vs БАБХ: Свинекомплексът в Бръшлен обмисля да съди ОДБХ-Русе

Няколко такива фирми са изпратили отворено писмо до министъра на земеделието и до Югозападното държавно горско предприятие, в което излагат своите искания. Основен проблем за тях са рестриктивните мерки заради АЧС, както и безконтролното пашуване и други дейности в горите.

„Африканската чума ни съсипва труда. Тези стопанства струват много пари, защото освен концесии имаме задължения, както и инвестиционна програма за изпълнение“, коментира бизнесменът Румен Калайджиев от Благоевград за БНР.

Договорите за стопанисване се издават обикновено за 15 години, като на концесия се дава дивечът, а не самата горската територия, която си е на държавата и достъпът до нея по презумпция е свободен.

Едно от исканията на концесионерите е именно да се ограничи достъпът в стопанисваните от тях ловни територии. На второ място е идеята за миналата, тази и следващата година да не се плащат концесионни такси и да се освободи банковата гаранция на хората за този период.

Не на последно място концесионерите настояват, ако чумата продължи 2-3-5 години, договорите да бъдат продължени със същия период. 

Според директора на Югозападното държавно предприятие Дамян Дамянов някои от исканията няма как да бъдат изпълнени, но други имат своето основание. Той вече е предложил в ресорното министерство да се предприемат действия, за да се намали банковата гаранция. 

„Другият момент е да направим срещи със стопанисващите и с директорите на горски ловни стопанства с цел оптимално стиковане на дейностите по дърводобива и регулиране на пашата. Ако се стигне до вариант с по-дългосрочни забрани в инфектирани зони, да се мисли за удължаване на договорите“, предлага Дамянов.