Успоредно с традиционно предлаганите и познати на земеделските производители продукти, "Агрополихим АД" включва в продуктовата си гама и течни комбинирани торове от сериите ФАСТ и ФАСТ+. Те съдържат комплекс от макро и микро елементи в хелатна форма. 
 
Стандартните формулации на течните комбинирани торове или още, торове от серия ФАСТ, са в основна форма – NPK 10:10:10 , 5:15:10 и 6:12:12, както и PK 16:16.
 
Разработени са и специални формулации по основните групи култури – серия ФАСТ + торове. Те представляват разтвор на NPK и необходимият набор от микроелементи за съответната група култури. Продуктова листа  на течни торове по групи култури включва:
 
ФАСТ+ за зърнено-житни култури
ФАСТ+ за маслодайни култури
ФАСТ+ за трайни насаждения
ФАСТ+ за зеленчукови култури
 
Стандартните формулации течни комбинирани торове (ФАСТ) са подходящи за коригиращо торене на всички видове култури. Благодарение на тях, растенията могат напълно да задоволят нуждите си от макро и микрохранителни елементи. 
Формулациите ФАСТ+ за предназначени за листно подхранване на земеделските култури, тъй като съдържат всички необходими елементи.
 
Характерна особеност и за двете серии продукти е, че не запушват дюзите на пръскачките и напоителните системи. 
Иновативни, ефективни и бързодействащи, течните торове от Агрополихим АД са правилният избор за  модерните фермери, стремящи се за получаването на за високи и качествени добиви. 
 
В продължение на три години, считано от 2015 г., Агрополихим АД извежда съвместни опити с Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив. Целта на опитите е да се изпита влиянието на течни минерални торове при различни култури като – домат, пипер, грах, дини, пъпеши и други  и   сравняването им с конвенционалния начин на торене върху биологичните прояви на растенията. 
 
В опитите е изследван ефекта на четирите формулации течни минерални торове от продуктовата листа на компанията - ФАСТ:
NPK 10:10:10, 5:15:10, 6:12:12 и PK 16:16. Всички варианти са сравнени с контрола. Количеството на минералните торове е определено на база агрохимичен анализ на почвата преди залагане на опита.
 
При домати и пипер например, третирането е извършено през най-важните фази от развитие на растенията – след прихващане, масов цъфтеж, начало на плодообразуване и след 14 дни. Основите показатели, имащи значение за изследването са биометрия, продуктивност, качество и нападение от неприятели.
 
След направените проучвания, наблюдения и анализи се установи, че и четирите формулации от течните торове влияят положително върху основните качествени показатели при растенията – домат и пипер.
И през 2018 г., предстои да се изведат още опити с течните торове, като фокуса ще е предимно върху трайни насаждения, в това число лозя и овощни видове, както и редица зеленчукови култури.
 
За повече информация можете да посетите сайта на компанията -  agropolychim.bg