Земеделци от Шумен проведоха среща с ръководството на "Напоителни системи" ЕАД - клон Шумен, за да обсъдят намалените водни количества за напояване от язовир "Тича". Срещата, организирана от областния управител проф. Добромир Добрев, се фокусира върху критичната ситуация с водоснабдяването за поливни нужди, предаде БТА.

На срещата стана ясно, че "Напоителни системи" са заявили 2,853 млн. куб. м вода за месец юни 2024, но Министерството на околната среда и водите е одобрило само 1,5 млн. куб. м. Дружеството е поискало допълнителни 500 000 куб. м, но е получило отказ с аргумента, че при липса на достатъчно валежи в следващите месеци, може да бъде застрашено питейно-битовото водоснабдяване.

Управителят на "Напоителни системи" Стоян Владимиров обясни, че язовир "Тича" в момента е запълнен на около 54%, като предишни години са осигурявали напояване при по-малки водни нива.

Областният управител на Шумен пое ангажимент да изпрати писмо до Министерството на околната среда и водите с искане да се разреши ползването на водни количества за този месец от квотата за юли, за да се предотврати спиране на водата за напояване.

Фермерите предупредиха, че прекъсването на водоснабдяването ще унищожи тяхната продукция и ще доведе до фалити. Те подготвиха декларация до МОСВ, изразяваща тяхното недоволство и искания.

Някои от земеделците предложиха въвеждането на напоителен режим, при който водата да се пуска през ден-два, вместо напълно да се спира, за да се избегне унищожаването на реколтата. Отбелязано беше, че редовното напояване е критично за зеленчукопроизводителите, докато зърнопроизводителите могат да се справят с по-малко вода.

От "Напоителни системи" обещаха да се създаде група за комуникация между фермерите и дружеството, за да се улесни по-доброто разбиране и сътрудничество.