Министерският съвет прие постановление, с което определя редът за ликвидация на имуществото на гаранционния фонд на публичните складове за съхранение на зърно. 
 
Функционирането на фонда е прекратено с разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното.
 
С постановлението се урежда изборът на ликвидаторите от Съвета на участниците във фонда с мнозинство от две трети. Регламентират се правата и задълженията на ликвидаторите и процедурата за извършване на ликвидацията. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!