В края на месец май засадените открити площи с домати, дини и пъпеши са по-големи, спрямо година по-рано, отчита аграрната статистика. 

 

Двойно повече – със 101% се увеличават полетата, засадени с пъпеши и достигат 2 143 хектара. При дините също има забележителен ръст от 50.5% в засадените площи, а при полските домати увеличението е с почти 30%. 
При пипера също се наблюдава нарастване, но значително по-слабо – с 2,1%, съобщават от Министерството на земеделието и храните. 

По-малко на годишна база са засадените площи на открито с ягоди - с 4,2%, краставици - със 7,2%, картофи - с 12,9% и зеле - с 29,5%. 

Заради по-бърз темп на реколтиране на площите и повишение на средните добиви от декар, засега прибраното количество зеле изпреварва с 80,2% миналогодишното, а при картофите и ягодите увеличението достига близо три пъти. 

От началото на 2024 г. до момента в оранжериите са произведени 3 401 тона домати и 9 226 тона краставици, което е съответно с 24,8% и 33,9% повече на годишна база.

Поради по-ранното начало на беритбената кампания през тази година, към момента прибраната продукция от череши бележи многократен ръст спрямо същия период на 2023 г. В ход е прибирането на реколтата от малини, кайсии и вишни.

Цените на едро на основните плодове и зеленчуци на тържищата са изцяло в посока надолу. Средно за страната, картофите, вносните ябълки, зелето и краставиците (български оранжерийни и внос) поевтиняват с между 0,7% при картофите и 9,6% при оранжерийните краставици спрямо предходната седмица.

Аналогична е картината и при търговията на дребно, където в края на май 2024 г. основните плодове и зеленчуци се търгуват на по-ниски цени, отколкото по същото време на миналата година. Най-сериозно е годишното понижение при краставиците (с 23,3% за българските оранжерийни и с 25,6% за вносните) и зелето - с 20,8%. По-слабо са поевтинели българските оранжерийни домати, картофите и ябълките.

Рязкото затопляне на времето се отрази и на розобера, като добитото до момента количество розов цвят е с близо пет пъти повече спрямо година по-рано. Причина за постигнатите резултати са както увеличението на площите с маслодайни рози, така и ръст на средния добив от декар.