Лошото стопанисване на лесозащитните пояси в Добруджа, липсата на полски пътища и поддръжката на създадените бяха сред основните проблеми, които земеделските стопани поставиха пред председателя на парламентарната Комисия по земеделието и храните Десислава Танева в Добрич.
 
 
Фермерите очакват, че тези въпроси ще намерят решение в новия Закон за земята. По време на срещата стопаните подчертаха, че плащат редовно ренти за белите петна, когато са им разпределени и за общинските пътища. Общините от своя страна би трябвало да поддържат собствената си инфраструктура, подчертаха участници в срещата.  
 

Стопаните настояха също Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) да изпраща навреме писмата за изплатените субсидии.

 
Земеделски производители коментираха и недостига на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), който води до отказ от инвестиции. За пореден път те подчертаха, че в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) зърнопроизводството не е приоритет и възможностите за инвестиране в нова техника, семена, продукти за растителна защита и други ще бъдат ограничени.
 
 
Обществено обсъждане и приемането на изцяло нов закон за поземлените отношения беше друга основна тема в дискусиите. Земеделският сектор отправи редица критики към публикувания втори проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.
 
„Очевидно, ще се върви към ново удължаване на срока за представяне на такъв законопроект, така че да се постигне консенсус по законодателния акт, който е основополагащ за всеки земеделски стопанин в България“, коментира Десислава Танева. 
 
Започващата кампания по заявяване на директните плащания ще се осъществява по сега действащото законодателство – няма да чака изготвянето на новия проект на Закон за земята, стана ясно от думите на председателя на комисията.