През 2015 г. обработваемите площи в България са се увеличили с 0.7% спрямо предходната година. Това сочи Българската анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура, изготвена от Министерството на земеделието и храните.
 
В проучването се разглеждат площите, засети с пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Включват се и площите със силажна царевица. При три от културите, се наблюдава намаление на площите спрямо 2014 година. Площите с пшеница с 11.8%, ечемика с 12.4% и слънчогледа с 3.0%. Само при площите на царевицата има увеличение с 9.0%

Анкетата включва ливади с бобови и житни. Тяхната продължителност може да бъде до 6 години. Тревостоят им се състои от повече от 60% засети бобови или житни растения. През 2015 бобовите се увеличават с 8.9% спрямо предходната година. Постоянно продуктивни ливади - могат да бъдат засети преди повече от 6 години или естествени. Те могат да бъдат окосявани или използвани за паша. Продуктивността им е висока. През 2015 те се увеличават с 5.8% спрямо 2014 година.
 
През 2015 година се наблюдава намаление на високопланински пасища с 2.2% спрямо предходната година. Затревени повърхности със слаб продуктивен потенциал - това са затревени повърхности (извън високопланинските пасища), ниско продуктивни, характерното за тях е, че никога не се косят. Те се класифицират тук единствено в случай, че се използват редовно от животните за паша. Те намаляват с 1.4% спрямо предходната година. Ливадите-овощни градини пък са постоянни продуктивни ливади с плодни дръвчета, чиято гъстота трябва да бъде от 25 до 100 дървета на хектар и за които не се полагат определени грижи (безстопанствени дървета). Предполага се, че плодовете се събират. През 2015 се увеличават с 0.6%. 
 
През 2015 площите с лозя се увеличават с 1.3% спрямо предходната година. Овощни насаждения – чиста култура. Тази позиция обединява насаждения от плодни видове, минималната повърхност на които е 500 м2 (0,05 хектара), в противен случай те се отнасят в изолирани дървета или семейна градина според обкръжението. През 2015 овощните видове се увеличават с 3.8%. Смесените трайни насаждения – позицията обединява смесени насаждения от плодни видове. Минималната повърхност е 500 м2 (0.05 хектара), в противен случай се отнасят в изолирани дървета или семейна градина според обкръжението. Техния дял е 0.2% от използваната земеделска площ на страната.