Леко повишение бележат цените на основните зърнени и маслодайни култури към края на месец октомври. По оперативни данни на САПИ, обработени от МЗХ към 29 октомври средната изкупна цена на ечемика остава без промяна (268 лв./тон) спрямо предходната седмица, докато при останалите основни зърнени и маслодайни култури се наблюдава леко повишение, в рамките на 0,4 – 1,8%. 
 
Цената на хлебната пшеница е 288 лв./тон при 283 лв./тон седмица по-рано. Фуражната пшеница се търгува на цена 269 лв.тон при 268 лв. предходната седмица. Слабо се повишава и цената на рапицата, като достига 695 лв./тон.
 
Най-значително е повишението в цената на слънчогледа – 713 лв./тон при 702 лв./тон към 21 октомври, а цената на царевицата бележи леко повишение от 271 лв./тон преди седмица до 272 лв./тон към края на месец октомври. 
 
Спрямо същия период на 2014 г., средните изкупни цени на наблюдаваните основни зърнени и маслодайни култури нарастват, като увеличението е по-слабо при пшеницата (хлебна и фуражна) и ечемика (с между 0,7% и 5,9%) и чувствително при слънчогледа (с 37,6%), рапицата (с 22,6%) и царевицата (със 17,7%). 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!