Средната цена на едро на замразените пиле в страната бележи леко повишение през изминалата седмица, отбеляза редовният бюлетин на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Стойността на продукта е в границите от 2.66 лв./кг в Ямбол до 4.60 лв./кг в Добрич. В три области се наблюдава седмично повишение от 0.5% до 7.0%, като най-чувствително е то в София.
 
В същото време в Плевен и Силистра продуктът поевтинява, съответно с 4.2% и 3.3%. Средната цена на едро на замразеното пиле за страната се повишава с 0.6% на седмична база до 3.81 лв./кг.
 
ГТВ - големи търговски вериги, ДТО - други търговски обекти                                            Източник: МЗХГ
 
Предлагането на дребно на замразено пиле в големите търговски вериги е в диапазона от 4.39 лв./кг в Пазарджик, Пловдив и Хасково до 4.99 лв./кг в Смолян. При липсата на седмични изменения на стойностите средната цена на дребно на замразено пиле за страната в тези обекти се задържа на ниво от 4.63 лв./кг. 
 
През наблюдавания период цените на дребно на замразеното пиле в супермаркетите са средно с 0.82 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата продължава да е най-значителна в Ямбол – 2.11 лв./кг. 
 
 
В другите търговски обекти замразеното пиле се търгува на цени от 4.50 лв./кг във Велико Търново и Габрово до 5.05 лв./кг в Русе - без седмични ценови изменения по области. Така средната стойност остава 4.81 лв./кг.
 
Цените на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини са средно с 1.00 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата достига 1.92 лв./кг в Ямбол. Средно за страната цената на замразеното пиле в тези обекти е с 3.9% по-висока от тази в големите.
 
 
ГТВ - големи търговски вериги, ДТО - други търговски обекти                                            Източник: МЗХГ
 
Средната цена на едро на охладеното пиле за страната е 4.50 лв./кг, като не се отчита промяна на седмична база. Предлагането на продукта на тържищата се задържа в ценовите граници от 3.95 лв./кг във Велико Търново и Търговище до 4.82 лв./кг в Благоевград. Седмично ценово отклонение се отчита единствено в област София, където продуктът поскъпва с 1.3%.
 
Като цяло през февруари 2018 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо в страната бележат разнопосочни изменения спрямо януари. Средната цена на едро на замразеното пиле се понижава с 0.2% на месечна база, докато тази на прясното пиле остава без промяна.
 
 
В рамките на едномесечния период при търговията на дребно в големите търговски вериги се отчита понижение на средната цена за страната на прясното охладено пиле с 3.5% и повишение на тази на замразеното пиле с 0.4%. Средно за страната цените на дребно в малките търговски обекти цените и на двата вида продукти се покачват с по 0.2% на месечна база.