Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение свързано с имитация при производството на олио. То е извършено от страна на „Бойлс фууд къмпани” ЕООД, в следствие на което на компанията е наложена имуществена санкция в размер на 20 100 (двадесет хиляди и сто) лева, информира Комисията за защита на конкуренцията.
 
 
Проучването е установило, че цялостният външен вид на опаковката на разпространяваното на българския пазар от ответното дружество олио „Libra” копира изцяло опаковката на „Клас олио”, като по този начин създава обективна предпоставка за въвеждане в заблуждение на потребителите и влияе негативно върху конкурентната среда.
 
 
 
КЗК определя нарушението като леко и налага санкция до 2% от размера на нетните приходи от продажби на предприятието за предходната финансова година, предхождаща постановяването на решението на КЗК. 
 
 
 
Комисията счита, че санкцията следва да отговаря на характера и степента на нарушението, да е съобразена с реализирания оборот на дружеството и да има превантивен характер срещу бъдещи недобросъвестни действия от страна на нарушителя в частност и по принцип от страна на действащите предприятия, използващи реклама за популяризиране на предлаганите от тях стоки и услуги.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!