Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени, като незаконосъобразно решението на ректора на Тракийски университет - гр. Стара Загора за откриване на обществена поръчка. Това съобщават от пресцентъра на КЗК.
 
 
Обществената поръчка е с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет, както и дейности за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с него за срок от 1 година, обособени в 2 позиции.
 
Според направеното проучване, възложителят е изискал незаконосъобразно от мобилни оператори да представят удостоверение от КРС за покритието на мрежата им. Това изискване е заложено в методиката за оценка на мобилната телефония в раздела, описващ оценяването на техническите параметри на предложенията. 
 
КЗК счита, че потенциалните участници не разполагат с правна възможност да изпълнят изискването на възложителя, така както е формулирано в методиката за оценка. При наличие на изрично писмо на КРС от м. април 2014 г. за потенциалните участници е невъзможно юридически да изпълнят изискването на възложителя.
 
От КЗК съобщават още, че възложителят е заложил в методиката за оценка ограничителни условия, които възпрепядстват свободния и равнопоставен достъп за участие в поръчката и са в противоречие на ЗОП.

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!