Животновъдството у нас има нужда от допълнителен финансов ресурс. В тази връзка в новата ОСП 2023-2027 г. се предвиждат значително повече средства за агроекология, които могат да бъдат насочени към животновъдството у нас. Това заяви заместник-министърът на земеделието Крум Неделков. 

Директни плащания: Вижте къде и колко е платено за Кампания 2020

Темата бе дискутирана на онлайн семинар: „Намаляване на емисиите от парникови газове в млечното говедовъдство“. На него за първи път бе повдигнат въпросът за ограничаване на парниковите ефекти в българското животновъдство. 

„В селското ни стопанство не е въведен към момента подход за намаляването на тези ефекти. Поголовието от животни се увеличава, но същевременно е необходимо да се ограничи въздействието на метана“, убеден е Неделков.

Пред представители на говедовъдните организации в страната той заяви, че намаляването на емисиите не зависи от поголовието, а от храненето на животните.

В срещата се включиха още професорът по хранене на животни Александър Христов от Щатския университет на Пенсилвания и д-р Аудино Мелгар Морено от Земеделския институт за иновации на Панама. Кирстен Луксбахер, земеделски съветник на Департамента по земеделие на САЩ, представи мисията за иновации в селското стопанство по отношение на климата и стратегията за намаляване на метана.