Нараства опасността от разпространението на територията на страната на заболяването Западнонилска треска, което продължава да се разпространява в съседните на България страни. Това каза заместник-министърът на земеделието доц. Крум Неделков при откриването на Втория международен ветеринарномедицински конгрес, който се организира съвместно от Българския ветеринарен съюз и Ветеринарна камара на Република Северна Македония.

Зеленото картонче ще отпадне, дигитална система ще измести Наредба 3


По думите му са нужни общи решения и действия за справяне с епизоотичните предизвикателства. 


Неделков припомни, че през последните години страните от Европейския съюз и особено България като външна граница са изправени пред няколко сериозни епизоотични предизвикателства, като епизоотията от заболяването Син език, Заразният нодуларен дерматит, Високопатогенната инфлуенца по птиците, Чумата по дребните преживни животни и Африканската чума по свинете. 


Той подчерта, че всичко това доказва необходимостта от съвместна работа за преодоляване на проблемите.


„Необходим е общ подход и съвместни действия в унисон с подхода „Едно здраве“ за постигане на по-добри резултати в общественото здраве“, коментира заместник-министърът. 


Крум Неделков заключи, че през март 2020 г. Световната организация за здравеопазване на животните и Световната ветеринарна асоциация направиха съвместно изявление във връзка с извършването на ветеринарномедицинските дейности по време на пандемията от COVID-19. Тогава двете организации обърнаха внимание на ролята и отговорностите на ветеринарната професия в полза на общественото здраве, които са от ключово значение за осигуряване на непрекъснатост на безопасността на храните, предотвратяване на заболявания и управление на извънредните обстоятелства.