Винопроизводството е един от секторите, който пострада най-много от пандемията от COVID-19. В тази връзка, лозарите ще могат да се възползват от мярката “Кризисно съхранение на вино”. 

2,4 млн. лв. са заявени за кризисно съхранение на вино през 2020 г.

Документи ще се подават в периода 1-12 март 2021 г. в Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). Бюджетът, предвиден по тази мярка за 2021 г., е в размер на 5 млн. лева, а размерът на финансовата помощ е 0,07 лв. на литър вино, складирано за месец. 

Мярката се приложи за първи път през 2020 г. Това беше петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФЗ отвари прием от началото на 2020 г. През изминалата година обаче подпомагането беше в размер на 0,04 ст. на литър вино, складирано за месец.
 
„Кризисно съхранение на вино“ представлява съхранение в данъчни складове или обекти за производство на вино на временното оттеглено от пазара вино. Мярката се прилага за вина, предназначени за съхранение поради липса на възможност за търговска реализация, съобщиха от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
 
Целта на мярката е да се осигури икономическа подкрепа на винопроизводителите, които поради извънредната пазарна ситуация, резултат от пандемията от Covid 19, няма да могат да реализират произведеното вино.
 
Помощта се предоставя за съхранявани партиди вино в период от 16 октомври 2020 г. до 20 септември 2021 г. Допустимо е авансово плащане – 100 % от помощта, при което периодът на съхранение може да бъде до 31 декември 2021 г.
 
В случай на наличен бюджет може да бъде проведен втори прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от 1 до 11 юни 2021 г. Заповедта за този прием ще бъде публикувана до 29 май на официалната интернет страница на Фонда.