Нашите месодайни стада са много голям брой и в момента се намираме в кризисна ситуация. Това се дължи главно на намалената консумация на овче месо и на цената. Това коментираха от месодайната овцевъдна асоциация в Испания, по време на кръгла маса по въпросите в сектора.
 
 
По думите му в Испания има около 16 млн. глави овце, от които 13 млн. са за месо, а другите 3 млн. са за мляко. 
 
„Месодайните породи са главно съсредоточени в Южната част на Испания. Там овцете се гледат по стария и традиционен начин, тип свободно пасищно отглеждане. От друга страна млечният сектор е по друга технология. Докато при месодайното овцевъдство стадата са много големи, млечните породи са предимно автохтонни. Те имат ниско производство на мляко, около 120 л./годишно. Произведените от тях сирене и кашкавал се продават на много висока цена. Това също не позволява продукцията да обхване голям дял от пазара“.
 
Породата Асаф е широко разпространена в Испания. 
 
„У нас се гледат около 1 млн. животни от породата в цяла Испания. Тяхната средна млечност е 500 л., благодарение на това и на начина им на отглеждане – много интензивен и затворен тип, имаме възможност да произвеждаме много мляко, което да реализираме на добра цена“, добавиха от асоциацията.
 
По думите на испанските овцевъди, фермите са предимно с около 1000 животни. По-интересното при тях обаче е това, че животновъдите се занимават единствено със стопанството си. 
 
„Животновъдите у нас изкарват добра себестойност на произведената продукция. Именно това дава възможност на младите през последните 20 години да намират сектора за привлекателен и да остават в селата. Нашата практика показа, че високопродуктивните животни, новостите, изкуственото осеменяване и добрата генетика, позволява да се добави висока стойност на продукцията. Но и младите да се задържат в селата и сектора да бъде печеливш“, обясни Димитров.