Много често финансирането на едно бизнес начинание, независимо в коя да е сфера на дейност е, се базира на вземането на кредит. Какво се случва при кредитирането по света, това ще бъде темата на следващите редове.

Министър Порожанов: Агросекторът върви нагоре

По данни на ФАО за кредитирането на селското стопанство, горите и рибарството през периода 2008-2016 г., десетте страни, в които секторът е ползвал най-много средства под формата на кредити, са Индия, САЩ, Германия, Италия, Австралия, Нова Зеландия, Франция, Иран, Канада и Република Корея.

Сумарно за посочения период фермерите в Индия са изтеглили кредити на стойност близо 620,462 млн. долара, в САЩ – 601,511 млн. долара, в Германия – 506,630 млн. долара, Италия – 495,891 млн. долара, Австралия – 479,253 млн. долара, Нова Зеландия – 344,141 млн. долара, Франция* – 278,571 млн. долара, Иран – 225,801 млн. долара, Канада – 155,996 млн. долара, Южна Корея – 132,947 млн. долара.Като разгледаме нивото на кредитиране във всяка една страна от 2008 г. до 2016 г. се забелязват определени тенденции.

Значителен скок в развитието на индийското селско стопанство и предприемаческия дух се наблюдава от 2011 г. Ако през периода 2008-2010 г. местните фермери са теглели по 6000-8000 млн. долара годишно, то през 2011 г. този показател скача рязко до 98,782 млн. долара. Към днешна дата кредитирането вече достига на година размер от 140,957 млн. долара.

В САЩ пазарът на кредитиране на селското стопанство се развива плавно нагоре. През 2015 г. достига ниво от 78,758 млн. долара, а година по-късно спад до 76,641 млн. долара.

Скокообразно се развива кредитирането на земеделските производители в Германия. След пикова година като 2014 (63,368 млн. долара) следват две години на ниво близо 56,000 млн. долара.В Италия кредитирането в сектора на земеделието, горите и рибарството бележи спад от 2014 г. до 2016 г. , съответно от 58,935 млн. долара до 48,055 млн. долара. Подобно е положението и във Франция, където от спадът през 2016 г. спрямо 2014 г. е съответно от 60,903 млн. долара до 54,257 млн. долара.


* От 2012 до 2016 г.