Предвижда се от 2021 г. да се прилага система за мониторинг при заявяване на земеделски парцели. Тя ще следи дали графичното очертаване съвпада с реалните обработки на полето. С това теренните проверки ще отпаднат напълно. Това каза Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации, по време на една от срещите, част от информационната кампания за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., която се провежда по инициатива на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
 
До 2021 г. всяка държава членка ще трябва да разработи компютърна електронна система, която да замести напълно теренните проверки.
 
„Предвижда се графичното очертаване да съвпада с реалната обработка на място. Най-общо казано ще се следят изцяло парцелите и това, което се отглежда там, както и обработките. С програмата ще стане ясно, например дали на място със заявена царевица, се отглежда царевица. 
 
Тази система трябва да е разработена така, че да се разбере и начина на ползване, и на географско очертаване. Ако това, което фермерите са заявили и това, което се вижда от системата не се препокрие – съответният земеделски производител няма да получи субсидия“, обясни Боянова.
 
[news]
Как новата система ще замести теренните проверки?
 
„ЕК има собствен сателит. На всеки 3-4 месеца ще се изпращат данни до страните-членки от него. Тези данни, под формата на снимки, ще се предоставят безплатно на държавите членки. От своя страна те ще трябва да интегрират картите в тази система и да посочат на кой парцел, какво се гледа. Когато земеделците очертават, те ще казват каква е културата на различния парцел. И ако бъде заявена като царевица, във всеки един момент на мониторинг, експертите трябва да могат да виждат и да познават, че това е царевица. Това ще важи за всички парцели“, добави Боянова.
 
Основният въпрос обаче остава начина на заявяване.
 
„Ако тези парцели се заявяват по КВС т.е чрез шейп файловете, системата ще се обърка.  Когато се чертае по споразумение няма да има проблем. По КВС обаче от една страна няма да има застъпвания, но от друга ще се виждат повече култури и по-малко заявена площ, което пък автоматично ще се приеме като грешка и съответният фермер няма да получи субсидия“, каза още председателят на Института.