За изминалата 2019 г. са наложени санкции на 1372 земеделски стопани за неспазване на изискванията за кръстосано съответствие. От тях има и такива, които са санкционирани и за неспазване на изискванията за уведомяване на пчеларите. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева по време на Консултативния съвет по пчеларство.

Обещано: Ще има глоби за отровените пчели в Плевенско

По време срещата бяха обсъдени и последните случаи на подмор на пчели в област Плевен. 

„По всички постъпили сигнали за подмор се извършва задълбочена проверка от институциите. Предприети са действия, които са дискутирани с пчеларите, за да се подобри системата за известяване при пръскане. Скоро предстои да заработи и Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности“, каза Десислава Танева.

Представителите на браншовите асоциации в сектор „Пчеларство“ бяха запознати и с двата вида проверки по случая в област Плевен. Едната от тях бе извършена от екип на МЗХГ, а втората – от БАБХ, която взе проби от пчелни семейства. 

Зам.-министърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов допълни, че при допълнителната цялостна проверка на Министерството са проверени 13 пчелина в четири общини в област Плевен – Гулянци, Никопол, Белене и Левски. 

При тях са констатирани несъответствия в броя на пчелните семейства, вписани във ВетИС спрямо физически установените при проверката, а именно 73% от всички проверени обекти. 

„В 40% от обектите установихме и липса на информационна табела. В 33% от пчелините открихме немаркирани пчелни семейства, а в 13% от животновъдните обекти не представиха договори, сключени с регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ обекта. При 67% от проверените липсваха  писмени уведомления към директора на ОДБХ – Плевен и регистрирания ветеринарен лекар за промяна в броя на отглежданите пчелни семейства“, уточни доц. д-р Иванов. 

Към момента за цялата страна има подадени 30 жалби от пчелари за нераглементирано пръскане от страна на земеделски производители. 10 от тях са били оттеглени от подателите им. 

Заместник-изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев заяви, че по останалите 20 жалби са взети 11 проби от пчели и 9 от третирана растителност.

„От тях имаме резултатите на шест проби от пчели и на седем от третирана растителност От всички направени проби, няма съвпадение между веществата, които се откриват в растителността и тези в пчелите. Това води до заключение, че подморът не е причинен от продукти за растителна защита“, каза още инж. Роснев. Той допълни, че има издадени 2 акта за липса на уведомления на пчеларите за пръскания. 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Пчелари за подмора: Не е пръскано за комари, а за хоботници

Отровени пчели: Засегнатите ще сигнализират на Брюксел

БАБХ проверява три сигнала за отровени пчели в Плевенско