Кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане по директните плащания Кампания 2015 приключиха на 31 август 2015, съобщиха от Държавен фонд Земеделие. 
 
Съгласно чл. 14 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, отново се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане. 
 
Кандидатите могат да оттеглят подадените си завления  в срок до 15 октомври 2015 г.
  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!