Огромен интерес от страна на земеделски производители към създаване на лозя отчитат от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Лозарският регистър се актуализира почти ежедневно, средства за сектора в новия програмен период са с 32 мил. евро повече, затрупани сме от заявления на стопани, които искат да създават лозя, заяви в интервю за Фермер.БГ Красимир Коев, изп.-директор на ИАЛВ.

 

Г-н Коев, актуална тема в момента е създаването на регистри по браншове, за да има прозрачност и яснота кой къде, колко и какви култури отглежда. Как стоят нещата в лозарския бранш?
Лозарският регистър се актуализира в динамичен ред – и по отношение на площите, и по отношение на сортовете. Регистрацията на лозарите е безплатна. Ще припомня, че до влизането в сила на Закона за виното и спиртните напитки, също имаше регистър, който обаче се водеше от Националната лозаро-винарска камара. По изискване на ЕК отразяването на цялата динамика в лозовите насаждения, включително и регистъра като нормативен документ, вече се води от ИАЛВ като контролен орган. Регистърът се обновява почти ежедневно, защото влизат нови площи, тъй като има мното производители, които през миналите 1-2 години са реализирали проекти за засаждане и тези нови масиви влизат в регистъра след края на проекта и след проверка от наша страна. Категорично мога да кажа, че в лозарския сектор всичко се знае – до последния лозов стрък.

 

Средствата за лозарство в новия програмен период са повече, за разлика от други сектори.
В България, както знаете, работеше национална програма и в периода до 2013 г. През 2012 и 2013 г. се проведоха четири срещи на високо ниво в ЕК, на които основната тема беше дали финансирането на лозаро-винарския сектор да продължи. Преборихме се европейското финансиране на обновяването на сектора на лозарството и винопроизводството да остане, дори за България има увеличение на средствата - за предходния програмен период 2007-2013 г. имахме 112 млн. евро, а за програмния период 2014-2018 г. сумата за сектора е в размер на 134 млн. евро. Наредбата влезе в сила от 14 април и дава възможност тези средства да бъдат разпределени по четирите мерки на програмата.

 

Приемат ли се вече документи по програмата?
С колегите от териториалните звена и с екипа на ДФЗ уточнихме в четвъртък документите и те са публикувани на страницата ни. Всички бенефициенти могат да кандидатстват по четирите мерки като по този начин Лозарската програма е единствената земеделска програма, която ще работи и през 2014 г.

 

Само регистрираните лозари и винари ли могат да кандидатстват?
В стария програмен период имаше изискване първо да се изкопени старо лозе и на негово място да засадиш ново. Това означаваше, че не само трябва да си регистриран, но и да поддържаш старото лозе в добро агротехническо състояние. Това, което успяхме да издействаме от ЕК само за България, са т.нар. права от национален резерв. Става въпрос за „виртуални лозя“, които са само в базата данни в ИАЛВ.

 

Обяснете.
Имате нива, досега не сте бил лозар, но искате да се занимавате с лозарство. В такъв случай можете да дойдете при нас и да си закупите правото за лозарско насаждение. Цената е 1.50 лв./дка. Няма проверки, единственото изискване е площта, която искате да засаждате да е изорана. След това имате право след изготвянето на проект да кандидатствате за засаждане на лозе. Субсидията е в размер на 75% от бюджета на направената инвестиция. Такива изгодни условия няма никъде другаде и това е причината да очакваме, че от 25 април буквално вълна от кандидати. Отчитаме това като положително, защото интересът е сериозен и националната лозаро-винарска програма е с най-висока усвояемост. Изпреварвам въпроса ви – при нас корупционен риск няма. Справяме се добре, работим. България е територия, на която с изключение на най-високите върхове могат да се отглеждат лозя. Много от земеделските производители в планински райони, които досега се занимаваха с отглеждането на тютюн, вече се преориентират към създаването на лозови масиви.

 

Тоест, при такъв сериозен интерес очаквате да усвоите напълно средствата по програмата?
По договори, които са сключвани през миналата година, дори към момента имаме усвояемост около 50% на средствата. Това говори само по себе си.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!