Очакванията за пшеничната реколта в България са добри – 4,5 - 4,7 млн. тона (след падналите порои). Този резултат е между 10 и 20% по-нисък спрямо миналогодишната реколта от пшеница, която според последните данни на Националната служба по зърното достигна 5,4 млн. тона, съобщават от Пловдивска стокова борса.

 

Този спад обаче няма да има сериозно отражение върху вътрешния пазар, защото вътрешното потребление от пшеница (за брашно, фураж и семена) се е свило с около 25% до 1,6 млн. т. При очакван преходен остатък от около 260 хил. тона, то излишъкът от пшеница достига до 3,4 млн. тона, т. е. над два пъти вътрешното потребление.

 

Красимир Давчев, изп.-директор на Пловдивска стокова борса, заяви, че при тази ценова ситуация на пазара на пшеницата и въпреки увеличената цена на тока не се очаква повишение в цената на хляба. Още повече, че през последните 5 години не се спазва договореното през 1997 год. споразумение между всички участници на зърнения пазар и хлебопроизводителите ценовото съотношение по веригата пшеница:брашно:хляб да е 1:2:4, т.е. цената на кг пшеница умножена по 4 следва да указва цената на 1 кг хляб без ДДС. Към момента последното съотношение клони към 1:3.

 

От друга страна сериозната конкуренция в сектора на хлебопроизводството също оказва подтискащо въздействие върху повишение на цените, защото повече от половината малки хлебопроизводители са извън ДДС обхвата и следователно те могат да варират с цените до 20%.

 

Голяма част от останалите пък са конгломерати, които отглеждат сами пшеница, имат собствени мелници, хлебозаводи и магазини, което дава възможност за вътрешно счетоводно прехвърляне на разходи по веригата и съответно до предлагане на крайния продукт на по-ниски цени поради мащаба на производството. Честа практика е цената на триците да се доближава до цената на пшеницата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!