30 юни е крайната дата за подаване на заявления по Кампания 2024, но и крайната за изплащане на подпомагането по Кампания 2023. 

Всичко за Кампания 2024

По официални данни приетите заявления през миналата година са 65 000, в които са включени 50 интервенции, обвързани с площи, животни, агроекология и екосхеми. Първата година на новия програмен период стартира със забавяния и продължи с нормативни промени в движение. Това доведе до орязани субсидии за редица земеделци в края на 2023 г. Голяма част от проблемите бяха свързани с новите изисквания за „активен фермер”.

След допълнително получена информация от външни институции броят на неполучилите първи транш подпомагане на доходите за устойчивост е намалял от 718 на 277 кандидати. Кандидатите, по чиито заявления успешно са приключили всички проверки, ще получат полагащите им се плащания с окончателното плащане по всяка интервенция”, заявяват на 20 май в отговор на депутатско питане от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

На същата дата Държавен фонд „Земеделие” преведе дългоочаквания втори транш по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ). От агроминистерството дават информация относно изпълнението на определения бюджет по интервенциите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за референтната 2023 г.

Към дата 20 май 2024 г. от 1 603 444 549 лева са били оторизирани 861 671 614 лева. Това представлява 54% усвояемост на средствата.

 

Оторизацията и плащанията по интервенциите за директни плащания не могат да бъдат извършени преди приключването на законово предвидените проверки, за да не се допусне неправомерно разходване на европейски средства”, уточняват още от МЗХ.

От своя страна фермерите питат какво става, когато неправомерно не са си получили парите навреме, от което следват пропуснати ползи и вреди за бизнесите им. Индикативният график продължава да не се движи по график... Остава да видим какви ще са резултатите след 30 юни и ще има ли потърпевши. 

Административният капацитет на Държавен фонд „Земеделие” е ангажиран в максимална степен и полага всички усилия, за да бъде спазен регламентирания срок за приключване на администрирането на подадените заявления”, уверяват от агроминистерството.