Едва четири от 28-те страни членки на ЕС са се включили в Европейската програма за предоставяне на заеми с ниски лихви за млади земеделски стопани с общ бюджет от 1 млрд. евро, стана ясно от информация на аграрното министерство.

Животновъди разсрочват кредитите си до 10 януари

Инициаторите на проекта - Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), съобщиха, че до декември са изразходвани 95% от общия пакет от Европейската програма за предоставяне на заеми с ниски лихви за млади земеделски стопани, която стартира на 2 април 2019 г.

В началото на декември 95% от финансирането е одобрено за заеми с ниска лихва за три страни. Това са Италия със споразумения за 350 млн. евро, подписани с четири банки, Франция – за 375 млн. евро, подписани с две банки, и Гърция – за 200 милиона евро, подписани с две банки. В ход е и още една операция - посреднически заем от 20 млн. евро в Хърватия

ЕИБ планира да засили този вид финансиране за млади земеделски стопани, като евентуално ще го смеси със структурните фондове на ЕС, в съответствие със съвместната си инициатива „Млади земеделски производители“ с Главна дирекция „АГРИ“ на Европейската комисия. 

„Като се има предвид големият интерес към тази инициатива, обмисляме да започнем друг заем за селскостопанска програма, който да работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия“, заяви Андрю Макдауъл, вицепрезидент на ЕИБ, отговарящ за селското стопанство и биоикономиката. 

Комисарят по земеделието Януш Войчоховски заяви, че „подкрепата за инвестиции на млади земеделски производители е от решаващо значение, за да се направи земеделието по-конкурентно, по-иновативно и екологично. 

По думите му инвестициите ще бъдат от съществено значение за ефективния принос на селското стопанство към Зелената сделка на ЕС.