Около 40% от производството на пшеница ще бъде формирано от сорт Авеню и 13% от производството на ечемик – от сорт Казанова. Това посочват от отдел „Агростатистика” на Министерството на земеделието в своя прогноза за добивите от реколта’2022.

Последиците от засушаването: Добивите от пролетни култури се сриват

В класацията за най-предпочитани от земеделците сортове пшеница са още Софру, Анапурна, Апилко и Енола. При ечемика водещи са също Емон и Жуп.

Средната гъстота на плодоносните стъбла на кв. м при пшеницата са 508 средно за цяла България, а при ечемика – 465.

Средният брой на зърната в класа на пшеницата са 33, а на ечемика – 30. 

Въпреки че статистическото наблюдение е публикувано в края на август, то е проведено от 13 до 29 юни. В резултатите не са отразени влажността и последващи загуби след периода на наблюдение. Прогнозните средни добиви на реколта`2022 са 603 кг/дка при пшеницата и 525 кг/дка при ечемика. Най-високи са те в Северния централен район, а най-ниски в Югозападен.

В края на жътвата обаче реалните резултати са по-ниски от прогнозните. Данните, актуални към 25 август, сочат, че средният добив от пшеница и е 525 кг/дка, а от ечемик - 498 кг/дка.