С решение на Управителния съвет на Държавен фонд “Земеделие” от 19 август 2022 г. ръкововодството на Фонда бе подновено. Освен изпълнителния директор - Георги Тахов, който наследи Николай Каварджиклиев, още трима души бяха назначени на ръководни позиции  - Владислава Казакова, Димитър Горов, Ива Иванова. 

По-долу можете да се запознаете с професионалните им биографии и ресорите, които поемат. 


Владислава Казакова - заместник изпълнителен директор с ресори „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“

Владислава Казакова е родена през 1975 г. Бакалавър е по педагогика на икономическите дисциплини. Притежава магистърска степен по икономика от Икономически университет – Варна. Работила е в частния сектор. От 2006 г. работи в Държавен фонд „Земеделие“ ОД Пловдив на различни позиции. Владее английски и руски език.
 

Димитър Горов - заместник изпълнителен директор с ресори „Селскостопански пазарни механизми“ и „Инвестиционни схеми за подпомагане

Димитър Горов е роден през 1971 г. в Ловеч. Икономист. Бакалавър е по „Счетоводство и контрол“ от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов. Има магистърска степен по „Икономика на публичната сфера“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“.

През 1992 г. започва работа в общинската администрация в Ловеч, като повече от 10 години работи там на различни позиции. От 2003 г. до 2009 г. е директор на „Информационно обслужване“ АД в Ловеч. Бил е общински съветник в Ловеч. Горов е депутат в 41-то, 42-ро и 43-то Народно събрание.

Владее руски език. Женен с две деца.


Ива Иванова – заместник изпълнителен директор с ресори Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020

Ива Иванова е родена през 1986 г. Има бакалавърска степен по Икономика от Икономически университет - Варна. Притежава две магистратури - „Международен бизнес“ от Икономически университет – Варна и „Право на Европейския съюз“ – съвместна инициатива между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Университета в Нанси (Франция). Владее английски и руски език.

До 2009 г. Иванова е работила в банковия сектор. От 2010 г. до момента заема различни длъжности в Централно управление на Държавен Фонд „Земеделие“ – главен експерт, началник отдел и директор дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони”.
 

Единственият, който остана от предишното ръководство е Георги Динев. Той остава със същите ресори -  „Технически инспекторат" и „Краткосрочни схеми за подпомагане".

Георги Динев е роден през 1977 г. Има бакалавърска степен по специалност „Финанси“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. През 2004 придобива и магистърска степен в направление икономика. Владее английски и гръцки език. 

Кариерата на Динев в сектора на селското стопанство започва през 2010 г., когато е назначен като главен експерт в дирекция „Противодействие на измамите“ в ДФЗ. Професионалният му път продължава в Изпълнителната агенция по лозата и виното. Ръководи дирекция „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“, а от август 2014 г. е главен секретар на ИАЛВ. През периода 2002 до 2009 г. работи в системата на МВР. От юни 2017 г. до юли 2019 г.

Георги Динев е бил заместник изпълнителен директор на ДФЗ с ресори „Технически инспекторат“ и САПАРД. От юли 2019 г. до юни 2021 г. e заместник изпълнителен директор в ИАРСЖ.

Той е назначен на 10 юни 2021 г.