Неясни правила в нормативната уредба и липса на официална информация от държавните институции забавят прилагането на схемите „Училищен плод" и „Училищно мляко" тази година. В трета поред пресконференция само в рамките на седмица засегнатите страни се опитват да обяснят казуса.

Млекопреработвателите искат оставки

Ябълката на раздора е Параграф 23, който позволява на директорите сами да избират фирмите доставчици, като в процедурите вече могат да участват и търговци. 

Сега всички чакат петчленният състав на ВАС, който или ще потвърди, или ще отмени последната промяна в Наредбата за прилагане на училищните схеми от месец февруари.

„Ако го потвърди, си остава текущото положение. Ако го отмени, Параграф 23 ще се задейства от края на настоящата учебна година, което е догодина. И в двата случая за тази учебна година ситуацията ще е една и съща. Юридическият отдел на ДФЗ разбира това, въпреки това не действат, какво чакат,“ пита Владислав Михайлов от Национална асоциация на млекопреработвателите.

Според доставчици, които имат акт на одобрение от миналата година, програмата е пред провал. Новата учебна година започна, а няма правила.

„Никой не знае на какви цени ще работим. Никой нищо не казва“, недоволства управител на варненска фирма на пресконференция днес.

Юрисконсултът на един от одобрените доставчици твърди, че на практика няма отменени актове, което е задължително условие, упоменато в Наредба 15, за да се провеждат нови процедури. Което пък означава, че тези, които са проведени това лято, са недействителни.

От друга страна директорите на учебните заведения в цялата страна не приемат продуктите по схемите, защото чакат официална информация от ДФЗ. Такава обаче все още липсва, защото се чака решението на ВАС.

Доставчик: „Ние искаме становище на „Правна“ към ДФЗ и към МЗХГ. Тук вече става дума за правен казус.“

На ниво Европейски регламент за прилагане на училищните схеми има две опорни точки. Първата е късата верига на доставка, в която в момента има три звена – производител или млекопреработвател, столова фирма и училище. 

„Сега натискът е да се вмъкне още едно ново звено, на търговците, което ще има своите разходи и претенции за рентабилност и печалба. Най-лошото е, че стремежът на това звено е да застане най-отпред на веригата по доставки, там, където се получава финансирането. През него да минават всички финансови потоци. Той ще решава кога и колко ще плати на производителя,“ обясни преработвателят.

По думите му има разработена методика за разпределение на средствата, която ДФЗ не прилага. 

„В методиката е заложено да се плаща не по пределни цени, а при структура на плащанията 10–11% за логистика, останалите близо 90% отиват за производителя. През предишните години търговците получаваха 30–40% от общата стойност, което е абсолютно нарушение на методиката“, каза Владислав Михайлов.

Преработвател: „Има нарушение на методиката и несправедливо разпределяне на финансовия резултат по веригата на доставки.“

Другата опорна точка е, че тази мярка е непазарна. Това е програма, която се субсидира на 100%. 

„При нея пазарните механизми не могат да се прилагат. При тази мярка факторът цена не действа. Там има една твърда, определена с методика и стратегия цена. Изискванията за качество и точност на доставки са драконовски. Търговецът от тези изисквания може да покрие единствено разноса в един град и той да бъде навреме. Нито носи отговорност за качество, нито за безопасност, нито за БДС,“ обяснява Михайлов.