Екологичната оценка, която е задължителна и императивна за всякакви стратегически планове, се оказа проблем за българското земеделие. Тя е изключително важна, но за нея почти не чухме да се говори нито през 2020, нито през 2021 г.

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

Именно нуждата от получаване на екологична оценка доведе до пълно преработване на Стратегическия ни план от служебното ръководство на земеделското ведомство през изминалата година. Въпреки усърдната работа на експертите, планът ни все още не е готов и изпратен към Брюксел, но пък и екологичната оценка също липсва.

Всъщност тя беше препъни камък и в Националния план на България за възстановяване и развитие. И въпреки че се очакваше Планът да бъде изпратен към ЕК още през октомври 2021 г., към 27 януари 2022 г. страната ни все още няма такъв, но и това не е всичко - България е единствената държава в ЕС без План.

Но да се върнем на екологичната оценка и по-точно как Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. спря да се прилага за един ден?!

В отговор на депутатски въпрос министърът на околната среда и водите Борислав Сандов посочва, “със заповед от 4.10.21 г. на министъра на околната среда и водите (тогава - Асен Личев) на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., е била наложена принудителна административна мярка. А със заповед от 5.10.21 г. поради отпадане на предпоставките за налагането й, принудителната мярка е отменена”.

Какво означава това?

Оказва се, че за един ден ПРСР 2014-2020 г. е била спряна, тъй като е наложена принудителна административна мярка от тогавашния служебен екоминистър Асен Личев.

В заповед от 4 октомври 2021 г. на министъра на околната среда и водите Асен Личев се казва, че спира прилагането на ПРСР до одобрение на доклад за екологична оценка, който не е бил представен.

Ден по-късно обаче, на 5 октомври 2021 г., излиза нова заповед на Асен Личев, с която той отменя предходната си повеля и така ПРСР продължава да се прилага. 

По-нататъшните анализи и коментари оставяме на Вас.

Ние ще питаме къде е Стратегическия план, Националния план за възстановяване и разбира се - екологичната оценка?