За да ползват етикет за планински продукт, земеделците трябва да получат специално удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър. Това предвижда проектът на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“.
 
От това етикиране могат да се възползват земеделски стопани, регистрирани по Наредба 3, както и производители и търговци на храни, чийто обект е регистриран по чл. 12 от Закона за храните
 
Терминът може да се използва и от производители, регистрирани по Наредба 26, които извършват директни доставки на непреработени продукти от животински произход. Това важи и за пчелни продукти, ако пчелите са събирали нектар и полен само в планински райони.
 
За етикиране на месо като планинско, животните следва да са прекарали най-малко последните две трети от живота си в планински район. Има изискване и към техните фуражи, които също трябва да са главно от такъв район.
 
За да бъдат удостоверени като производител на планински продукти, стопаните подават безплатно заявление до съответната Областна дирекция по безопасност на храните. При одобрение, те се вписват служебно в публичния регистър на производителите на планински продукти на страницата на Министерството на земеделието.
 
Контролът върху употребата на специалния етикет се извършва от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Глобата за нарушение е от 1000 до 5000 лв. Общественото обсъждане е до 10 май.