Коването на новата Наредба 3, регламентираща директните плащания, започна с първите предложения. Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) направи първата стъпка, като предложи доказването по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки, да се осъществява по три начина – чрез добитите количества мляко в стопанство, чрез реализирани на пазара животни, без значение на породата или чрез комбинация от двете условия, съобщиха от НОКА за Фермер.БГ.
 
 
Асоциацията не предлага промяна при условията за допустимост, които както в предходния текст, така и в сегашната проектонаредба са следните: от схемата могат да се възползват земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
 
От НОКА обаче са твърдо против доказването да се осъществява само с мляко. Те предлагат три начина за реализация: 
 
- чрез количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на допустимо за подпомагане животно;
- чрез продадени или изнесени от страната животни, съответстващи най-малко на 0,2 животни на допустимо за подпомагане животно;
- чрез комбинация от горните две условия.
 
„Искаме абсолютно равнопоставени условия за всички фермери. По този начин всеки сам ще може да прецени как и какво е най-добре да докаже. Така например, ако един фермер има 100 овце, той може да сметне за най-правилно 50 от тях да докаже с количества мляко, а другите с агнета. Нека всеки има право на избор, но в никакъв случай схемата да не е обвързана само с млякото“, обясниха от НОКА.
 
[news]
Асоциацията предлага и запазване на модулираната ставка до 300 и над 300-тното животно.
 
„В рамките на Консултативния съвет по животновъдство някои асоциации предложиха модулираната ставка до 300 животни да отпадне, както за овцете, така и за кравите. Според нас обаче това не е правилно, защото по този начин ще се стимулират големите ферми. Ако модулираната ставка за тези животновъди отпадне, облаготелствани ще бъдат единствено големите, които ще получат повече субсидия“, добавиха от асоциацията.
 
Браншовата структура предлага още документите, доказващи реализация на мляко или млечни продукти да се запазят, както до момента в прилаганата схема. А при реализация на продадени или изнесени от страната животни, изискването да се прилага по отношение на всички животни в стопанството. За целта документите, доказващи реализация на животни – продадени или изнесени от страната са, могат да бъдат: ветеринарномедицинско свидетелство за движение на животните и финансов документ (фактури, касови бележки от фискално устройство, документи с реквизитите по чл.6 от Закона за счетоводството).
 
Асоциацията е на мнение, че трябва да има и силен предварителен контрол на ИАСРЖ. 
 
„ИАСРЖ отбелязва в ИИС на БАБХ – ВетИС, че животното е под селекционен контрол, Т.Е може да бъде заявено за подпомагане по схемата, когато са изпълнение едновременно следните условия:
 
1. Да бъдат с доказан произход (вписани в Родословната книга) и тази информация да е отразена в Системата за идентификация и регистрация на БАБХ;
2. Да бъдат вписани в Регистрите по чл.18, ал.6 от Закона за  животновъдството и тази информация да е отразена в Системата за идентификация и регистрация на БАБХ;
3. В стадото на земеделския стопанин да има минимум 1 брой мъжки чистопороден разплодник за всеки 50 броя овце-майки или кози-майки. Разплодникът да бъде с доказан произход и одобрен от Развъдна организация“, пише в предложението, изпратено до зам.-министър Вергиния Кръстева.
 
В момента тече обществено обсъждане на наредбата, което продължава до 22 август 2018 г.