По отношение на форсмажора  - никъде в моите изказвания не съм говорил за ренти. Това са частно-правни отношения. Това, за което говорихме с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и за което се пое ангажимент, е неизпълнени мерки към Фонд „Земеделие“, произтичащи от неблагоприятното явление „суша“, да не водят до глоби за земеделските производители. Това обясни пред Агри.БГ председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов.

Без санкции за непоникнали междинни култури заради сушата

Като пример той посочи предстоящите проверки за междинните култури, които стартират около 10-15 септември и кръстосаните проверки по екологично насочените площи, които вече текат. Заради голямото засушаване, производителите в най-пострадалите райони може да не могат да изпълнят поетите ангажименти. Проверки, разбира се, ще има, но целта е да се вземат предвид неблагоприятните климатични условия.

Костадин Костадинов: „Още през края на април, когато видяхме какво е положението, поискахме от МЗХГ тотално пропадналите площи от пшеница да могат да бъдат заявявани като угари. Сега в момента се изготвят инструкции към инспектората, който проверява тези неща. 

Има важни теми, за които се взема решение на държавно ниво. И друг път сме прилагали мерки, но сме ги правили впоследствие. От цялата работа потърпевши са били производителите. Пишат се едни актове, оборваме ги в съда, куп документи и време... Сега искаме всичко предварително да изготвим по определен стереотип, за да няма излишни разходи и проблеми."

Попарени надежди!

Разговори за кризисната ситуция и възможните мерки, облекчаващи зърнопроизводителите, са проведени и с данъчно управление.

Чакаме писмен отговор от Главна данъчна инспекция по отношение на проблемите, които ще възникнат от данъчно естество, заяви председателят на НАЗ.

Костадин Костадинов: Пример давам с продажба под себестойност. 50 кг. пшеница от дка в Добруджа по 30 стотинки цена сега, са 15 лв. общ приход. А разходите за тази пшеница са 100 лв. На тези разходи е платено ДДС. 

Не искаме да плащаме данък добавена стойност на загубата. Това е правено и през 2007 г.

По думите на браншовия представител ползотворна среща е проведена и с Асоциацията на банките в България (АББ), откъдето са откликнали на идея да се изготвят мерки за преодоляване на кризата, както разсрочване на кредити и други. 

Но това са индивидуални актове в различните региони, поясни Костадинов и допълни:

Ангажиментът от наша страна е да изготвим със Министерството на земеделието, храните и горите списък с общините, силно засегнати от сушата, където ще има възможност за разсрочване на кредити и за нови кредити, за да осигурим продукцията през следващата година.

Костадинов припомни, че на среща с икономическото министерство, зърнопроизводителите са включени в Антикризисна програма за подкрепа на малките и средни предприяти за кредита от 300 000 лв. По думите му НАЗ усилено работи и провежда разговори за изготвянето и приемането на мерки, който ще облекчат производителите в тежката година.

Собственици на земя за рентите: Пазарът определя!

Единственият разговор, който не е воден, е с големите собственици на земеделски земи. С тях сякаш разговаряме през медиите и те са единствените в държавата, които не правят възможности за отстъпка, зави Костадинов.

„Нормалните собственици по места виждат за какво става въпрос. Проблемът е, че прословутото определяне на рентата, не е по икономическа логика", добави той.