Законът за браншовите организации в селското стопанство остава горещ картоф в сектора. Въпреки че от години се говори за това, политиците сякаш не чуват. Това обаче не означава, че земеделците са се примирили. Напротив, продължават да искат създаването на подобна правна рамка, която ясно да покаже “кой, кой е” и с каква членка маса е.

Никой не знае какво е браншова организация

Освен че в България няма определение за браншова организация, се създадоха и множество асоциации без ясна цел и без членска маса, коментират земеделци. 

Време е да се погледне в тази посока и да се отсеят браншовите организации в земеделието, коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов пред Агри.БГ.

По думите му темата ще бъде засегната още в петък, по време на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

“Време е да погледнем в тази посока, да отсеем браншовите организации в земеделието, защото в министерството сме записани 81 на брой. Нужно е да махнем семейните организации, където едно семейство представлява 3 организации с 5 члена”, каза Костадинов.

Какво мислят фермерите за Закона за браншовите организации?

Той разясни, че подобни асоциации участват и в Комитета по наблюдение, и в Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план на страната ни. 

“В момента в Комитета по наблюдение говорим 3-4 организации и то браншови. Другите не знаят какво става. Именно за това не виждам друг вариант, трябва да има критерий и по подмерките (бел. ред - 4.1 и 4.2) - член на браншова асоциация, 5 точки. Това е критерий, който всички работещи асоциации в земеделието ще предложат в петък”, категоричен е председателят на НАЗ.

Горещият картоф в агросектора: Закон за браншовите организации

Как ще стане “отсяването” на браншовите организации, като у нас дори липсва дефиниция затова? На места се срещат определения на дейността, но липсва самата формулировка на това какво точно е браншова организация. Няма критерии и правила, които да казват какво представлява тази организация. 

Или може би е по-редно да се създаде закон за браншовите организации? Или дори земеделска камара? Всички тези предложения са обсъждани с не един министър. Браншът иска закон и дефиниция, но законодателна инициатива липсва от години.