Кампанията по директните плащания тази година е доста тежка и изнервяща за земеделските стопани, заяви пред Агри.БГ председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) - Костадин Костадинов. Заради множество казуси на земеделски стопани, свързани с качването на правни основания, през миналата седмица ръководството на НАЗ проведе работна среща с ръководството и експерти на Министерството на земеделието, храните и горите. 

Нерешените казуси по Кампания 2021 ще се разглеждат индивидуално

“Основният проблем е свързан с качването на правните основания и то в регулираните територии. Много от колегите приключиха заявленията си с грешки и за да няма наказания спрямо земеделците, инициирахме среща с ръководството на Земеделското министерство”, обясни председателят на НАЗ.

По информация на Костадинов казусът с правните основания засяга около 4000 парцела. 

От аграрното ведомство обявиха от своя страна, че към момента всички правни основания, които са регистрирани в общинските служби, включително и урбанизирани територии с кадастрална карта, се доставят в ИСАК. Налице са и данните за националните паркове. По време на срещата е взето решение за създаване на работна група, която да разглежда индивидуално всеки конкретен случай
 

“Имаме уверение от страна на МЗХГ, че с новите правни основания, които вече са вкарани в системата, голяма част от тази бройка ще отпаднат и за индивидуална проверка ще останат по-малко земеделски стопани. Целта е да няма наказан земеделски производител преди да му се направи проверка и да се докаже по каква причина правното основание липсва в системата, след като той си е подал всички необходими документи в определените за това срокове”, поясни Костадинов.

От министерството съобщиха, че всеки, който приключва заявлението си, в рамките на географското местоположение на регистрираното до 31 май 2021г. в общинската служба правно основание за ползване, няма повод за притеснение от това, че ще има санкции за наддекларирани площи. Предвижда се поне още едно предаване на правни основания за ползване към Държавен фонд „Земеделие“, преди кампанията приключи. След приключването й, по данни от фонд „Земеделие“ ще се извършват допълнителни проверки по заявления за подпомагане, по които са установени наддекларирани площи.

До 9 юни е срокът, в който земеделските стопани могат да променят заявленията си по Кампания 2021 със санкции в размер на 1% за всеки работен ден в този период за размера на промяната.