За последните пет години земеделските производители в област Търговищко са били финансово подпомогнати с 372,8 млн. лв., заяви зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева на информационна среща в Търговище.

Лавандулата покрива двойно повече площи по СЕПП в Шуменско

Данни на агроминистерството сочат, че в сектор „Животновъдство“ най-значимо за област Търговище е овцевъдството. През 2018 г. броят на отглежданите овце расте с 32% спрямо 2014 г., като формира над 7% от всички овце в страната. 

Значително нараства и броят на пчелните семейства и биволите в областта – респективно с около 49% и 34% за същия период.

На срещата животновъдите от областта бяха запознати с възможностите за подкрепа, за да покрият новите изисквания за биосигурност. 

За тази цел през тази година ще има целеви приеми по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“, 5.2 „Инвестиции за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал“ и 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“.

МЗХГ: 30% от бюджета на бъдещата ПРСР ще бъде насочен за агроекология и климат, биологично производство и хуманно отношение.

Мария Христова от ресорното министерство запозна присъстващите с хода на преговорите по новата ОСП, както и с предложените преходни разпоредби за 2021 г.

„Основна позиция на България е запазване на бюджета по новата ОСП. Водим преговори за запазване на националната преходна помощ и след 2021 г., както и за по-висок процент за обвързана подкрепа“, уточни Христова.

Според нея няма пречка всички настоящи мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) да бъдат включени в Стратегическия план по новата ОСП. А самият план ще заработи през януари 2022 г.