Еврокомисарят по земеделие Фил Хоган представи пред Комисията по земеделие на Европейския парламент в Страсбург конкретни предложения за опростяване на Общата селскостопанска политика на ЕС, съобщават от Европейската комисия. 
 
Пакетът от предложения се състои от три взаимно допълващи се елемента: 
 
На първо място, предварителните проверки на заявленията за подпомагане ще позволят на земеделските стопани да правят корекции в заявленията си в период до 35 дни след крайната дата на кандидатстване, без да им се налагат никакви санкции.
[news]

Второ, системата на административни наказания за директни плащания ще бъде опростена. Като има предвид сегашната система за изчисляване на санкциите, която се основава на различните категории, които могат да доведат до санкции от над два пъти повече от това, което е наддекларирано, различните категории ще бъдат заменени с обикновено наказание, което ще намали нивото на санкциите. По-малките наддекларирания – до 3% (сега е до 1,5%) от заявените площи, или до 2 хектара да не се санкционират.
 
Третото предложение на комисаря по земеделие е въвеждане на системата „жълт картон“ за първо нарушение. Когато кандидат за директни плащания има наддеклариране (до 10% от заявената площ), административното му наказание ще бъде намалено наполовина. Земеделските производители, които са получили жълт картон обаче, ще бъдат обект на проверка на място от Разплащателната агенция през следващаат година. 
 
Фермер.БГ припомня, че в момента тече обществено допитване на Европейската комисия относно опростяването на ОСП. Консултацията ще бъде отворена до 8-ми март 2016. Допълнителна информация можете да получите на интернет страницата на Европейската комисия: ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm