Координационен съвет към кабинета ще помага за управлението на средствата от Европейския съюз, гласи предложение за допълнение на правителствено постановление.

 

Идеята е в съвета да бъдат дискутирани текущи въпроси, свързани с евросредствата. Целта е да бъде повишена ефективността при управлението на средствата от ЕС, в частност и тези за по новата ОСП 2014-2020.

 

Сред членовете на съвета ще има представители на управляващите органи на вся една от програмите за финансиране, както и на агенцията „Одит на средствата от ЕС”, Министерството на финансите, Агенцията за държавна финансова инспекция и Агенцията по обществени поръчки.

 

Проектопостановлението предвижда и създаването на Методически съвет по финансови корекции. Този съвет ще подпомага Министерския съвет при определянето и налагането на финансови корекции за нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки, както и на договори по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз. 

 

Предложението за съставането на структурата е изготвено от вицепремиера по управлението на европейските средства в служебния кабинет Илияна Цанова.

 

Документът е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации.

 

Заинтересованите страни, сред които и браншовите организации в сектор земеделие ще могат да изпращат своите становища по предложението до 21 октомври.

 

Постановление № 70 на МС за координация при управлението на средставата от ЕС.

 

Доклад към Постановление № 70 на МС за координация при управлението на средставата от ЕС.

 

 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!