Въпреки лошите климатични условия и двете продължителни засушавания през 2018 г., въпреки трудностите при реализацията на продукцията поради ниските изкупни цени, все пак предходната стопанска година беше успешна, макар и с по-ниски финансови резултати. Това заяви Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистренска област.
 
Равносметката е направена по време на работна среща, инициирана от Националния съюз на земеделските кооперации в България в края на април. Повод за анализите в сектора отново става проектозаконът за кооперирането.
 
„Изплатената рента за 2018 г. е в интервала от 70 до 90 лв./дка. Изпреварват ни само кооперациите от област Добрич. Останалите земеделски производители, арендатори и други частни земеделски структури изчакват решенията на общите събрания на кооперациите в Силистренско и се равняват или съобразяват с нашите параметри”, подчерта Кирил Боянов. 
 
[news]
Областният съюз на земеделските кооперации в Крайдунавска Добруджа обединява 31 кооперации, които стопанисват и обработват над 370 хил. дка от общата обработваема земя в Силистренска област, която възлиза на 1 млн.723 хил.дка.
 
„Земеделските кооперации в страната като икономически субекти на нашия и световния пазар, работят при различни условия. През този програмен период 2014-2020 г. субсидиите продължават да са по-ниски от останалите членки на Евросъюза. Както всички земеделски производители, така и кооперациите купуват семена, торове, препарати и техника от западните фирми на по-високи цени. Все още нашето единствено предимство при калкулиране на себестойността на продукцията е по-евтиният труд”, коментира председателят на областната структура.
 
Очакванията са през следващият програмен период това различие в субсидиите да се коригира чрез т.н. Кохезионен фонд на ЕС и земеделските стопани да бъдат конкурентноспособни и на световния пазар.
 
„Изминалият 25-годишен период доказа, че там, където има земеделска кооперация, донякъде се забави демографският срив. Моето заключение е, че кооперацията или кооперативите са възможност за създаване на средна класа на село, за съхраняване на самите населени места и за опазване земята”, допълни още Боянов.
 
Браншовикът допълни, че расте интересът към земеделските площи. Като цяло през годините декар земя в Силистренско се търгува средно с 10-15% по-ниско в сравнение със съседната Добричка област. Това се отнася и за добивите от зърнените култури.
 
„Един от основните проблем на днешните кооперации е нарушеното равновесие между машинно-тракторния парк и структурата на стопанствата. Имаме прекалена въоръженост и наситеност с техника или по-скоро неравномерност. При някои кооперативи имаме недостатъчно натоварване на техниката поради липса на земя. В следващите години черноземът ще става все повече търсен не само като атрактивна и печеливша стока, но и като средство за производство”, обобщи още Кирил Боянов. 
 
Едно от предложенията на областната структура в Крайдунавска Добруджа се отнася до учредяването на различни типове кооперации – такива от собственици на земя и от земеделски производители. Изграждането на двата вида кооперативи от физически и юридически лица трябва да създаде условия за изграждане на единно складово стопанство и търговско звено, смята Кирил Боянов.