Протести пред Министерството на земеделието и храните (МЗХ), както и претенции от страна на животновъдни организации към състава на Консултативния съвет по животновъдство забавиха началото на заседанието на Съвета, чиято задача беше да очертае финансовата рамка в сектора за 2014 г. Заседанието на Консултативния съвет по животновъдство беше ръководено от зам.-министрите на земеделието Явор Гечев и Бюрхан Абазов. Министър Греков беше на извънредното пленарно заседание на Народното събрание.

 

През 2014 г., след като бъде приет окончателно преходният Регламент за директните плащания, МЗХ ще нотифицира пред ЕК схеми за национални доплащания за животновъдите за 2014 г. и ще бъде взето решение за средствата и схемите, по които ще се подпомагат през следващата година животновъдите по схемите за специфична подкрепа, стана ясно на Консултативния съвет по животновъдство.

 

„Добрата новина е, че процентът от бюджета, който може да бъде насочен към бъдеща обвързана секторна подкрепа, от която могат да се възползват животновъдите, се увеличава от 3.5% на 6.5%. Това ще позволи увеличаване на подпомагането на животновъдите по схемите за специфична подкрепа през следващата година. Окончателните цифри ще са ясни след като имаме и окончателния текст на Регламента“, беше обявено на заседанието. България има ангажимент към 1 февруари 2014 г. да нотифицира пред ЕК схемите и размера на подпомагане, което ще бъде предоставено по схемите за специфична подкрепа.

 

Зам.-министър Явор Гечев подчерта, че животновъдството е сред приоритетите в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР). „Това, което започнахме като тенденция, за обвързването на всяко плащане, е запазено при разработването на ПРСР 2014-2020 г.“, каза Гечев. Той допълни, че допълнителното подпомагане на декар пасища ще е на базата дали даден стопанин притежава животни. „Обсъждат се варианти за различни ставки, както и възможността за частично закупуване на животни по ПРСР“, допълни Гечев. От МЗХ обявиха, че се адаптират няколко европейски политики, за да „сработи“ бюджета и мерките по ПРСР.

 

На Консултативния съвет беше подчертано, че след проведена вчера среща с представители на животновъдни организации е станало ясно, че на стопаните все още им липсва достатъчно информация. Като решението на ЕК за отсрочването на дерогацията на малките ферми от 2-ра и 3-та категория. Отменя се решението животните да не се гледат в малките населени места. На заседанието беше изтъкнато, че за да могат дребните животновъди да покрият по-високите изисквания по отношение на контролираното мляко, в малките ферми вече не се изисква да има млекосъбирателни вани, а само хладилни съоръжения, които да съхраняват млякото.

 

„Допълнително, в ПРСР има обособена цялостна подпрограма за малки земеделски производители, включително и животновъди, където по много лесен начин те ще могат на базово кандидатстване да си осигурят необходимите средства“, подчерта зам.-министър Гечев. Като пример той посочи закупуването на съоръжения, необходими за фермите, както и малки доилни апарати. Пред членовете на Консултативния съвет отново беше резюмиран един от големите проекти на МЗХ, заложен в ПРСР 2014-2020 г.

 

„Става въпрос за публична собственост с до 20% участие на общините, да подпомага сдружения на животновъди от малките населени места, включително планинските и полупланинските райони. По този проект ще могат да се изграждат общи млекосъбирателни пунктове, които ще са 100% финансирани по ПРСР и ще са на животновъдите, които имат до 50 животни“, допълни Явор Гечев.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!