На 24 юни 2014 г. (вторник) ще се проведе заседание на Консултативния съвет по зърното, информира на сайта си Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

 

Представители на НАЗ ще вземат участие в заседанието на Консултативния съвет по зърното, което ще протече при следния дневен ред:

 

1. Състояние на есенни култури и ход на жътвена кампания на есенни култури. Техническа обезпеченост на жътвата. Информация за състояние на пролетни култури.

2. Информация за зърнени наличности и подготовка за окачествяване и съхранение.

3. Състояние и тенденции на вътрешния и международния зърнени пазари.

4. Обсъждане на възможността за компенсации за 2013 и 2014 г. за напълно пропаднали площи, както и спазването на агроекологичния ангажимент по направлението „Сеитбооборот“.

5. Държавни помощи за намалена ставка на акциза и преотстъпен данък за земеделски производители.

6. Информация за възможностите за подкрепа на българското зърнопроизводство в рамките на ОСП 2014-2020г. по първи и втори стълб – директни плащания и ПРСР 2014-2020 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!