Консултативен съвет по животновъдство ще се проведе в Шумен на 30 юни 2016 г. от 10.30 ч. в сградата на Областна администрация Шумен.
 
На срещата ще се дискутират проблемите на животновъдите, които не могат да се решат на областно ниво.
 
Членуването в Областния съвет по животновъдство е свободно и безплатно. Всеки желаещ животновъд може да стане член и да присъства на месечните срещи.